AI-experten: ”Så stärker du ditt team”

Webbinarium – AI First

AI-experten: ”Så stärker du ditt team”

Ett rockband behöver en frontfigur, men det är samspelet med medlemmarna i bandet som avgör framgången. Liknelsen går att överföra till techbranschen. Vid ett webbinarium för Verama delade AI-experten Errol Koolmeister med sig av sina erfarenheter av att sätta samman högpresterande team.

Errol Koolmeister brinner för att få stora bolag att inse möjligheterna med AI. Senast på H&M, där han under tre års tid drev bolagets tekniska transformation och rekryterade över hundra personer till den nystartade AI-verksamheten. 

En av hans lärdomar från H&M är att det tar tid att hitta talanger. Och att när det väl är gjort handlar det om att hitta det rätta teamet, vilket också kan dröja. Det är många faktorer att ta hänsyn till när ett team ska sättas samman. Erfarenhet, bakgrund, personlighet, arbetssätt och mycket annat.  

– En person kan fungera jättebra i en grupp och inte alls i en annan. På H&M lärde vi oss att ha beredskap för att byta ut folk i teamen med jämna mellanrum. Det ökade kapaciteten i våra leveranser väsentligt, säger Errol Koolmeister. 

Errol Koolmeister
Det gäller att lita på den data som produceras och låta algoritmerna fatta besluten istället för att hålla fast vid sin egen idé, säger Errol Koolmeister på ett webbinarium för Verama som hölls i december.

Ytterligare en fördel med att ändra sammansättningen i teamen är att det kan göra att den som har rekryterats blir kvar längre. I dag är snittiden för hur länge en dataexpert stannar på en arbetsplats cirka ett och halvt år. 

– Experterna har lätt att få jobb, vilket gör att de gärna rör på sig. Men om de kontinuerligt får möjlighet till nya utmaningar på en och samma arbetsplats ökar chansen till att de blir kvar.  

Errol Koolmeister efterlyser ett mer coachande ledarskap för att få ett AI-team att prestera så bra som möjligt. Ledaren har ansvar för att ge teamet förutsättningar att lyckas, men expertkunskaperna ska de anställda stå för. 

– Ledarens uppgift är att tala om vad som ska göras, men hur det ska gå till – det avgör teamet. Att ge medarbetarna det mandatet, stärker hela teamet. 

Ett uttryck Errol Koolmeister återkommer till är vikten av ”AI first”. Fördelen med att beslut fattas med hjälp av algoritmer är tydlig i kundnära verksamheter, som hos Facebook, Google och Uber. Det är algoritmerna som avgör vad du som kund ska mötas av när du besöker sajterna. 

– Att jobba med AI first kan vara en stor utmaning för ett team. Det gäller att lita på den data som produceras och låta algoritmerna fatta besluten istället för att hålla fast vid sin egen idé. 

Errol Koolmeister
Ledarens uppgift är att tala om vad som ska göras, men hur det ska gå till – det avgör teamet. Errol Koolmeister, AI-expert.

Mångfald är en annan viktig faktor för att få ett team att bli högpresterande. Errol Koolmeister hänvisar till studier som visar att leveranshastigheten i ett team som består av en mix av personer med olika bakgrunder och kunskaper är tio gånger högre än i homogena team. När en leverans ska optimeras handlar det om att jobba smartare och att ta vara på alla teammedlemmars bidrag snarare än att jobba mer, menar Errol Koolmeister. 

Vilken är din främsta lärdom från tiden på H&M? 

– Att det är okej att göra misstag och att inte vara rädd för det. Ibland tog jag ett beslut, som jag så småningom fick rätta till. Det blev bra till slut, det är huvudsaken, säger Errol Koolmeister.

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare