Bättre betalningsvillkor med PayExpress

Tilläggstjänster

Bättre betalningsvillkor med PayExpress

Kunderna vill förlänga betalningstiderna medan konsulterna vill få snabbare betalt. Finansieringstjänsten PayExpress tillgodoser båda parters intressen och stärker samtidigt Eworks kärnaffär.

Ulf Ohlfeldt är nyrekryterad Head of PayExpress och tillträdde under våren 2021. Hans uppdrag är tydligt – att stärka affären och att utveckla erbjudandet ytterligare med tillhörande finansiella tjänster. 

– Detta är ett sätt för oss att öka det mervärde Ework erbjuder både kunder och konsulter, säger Ulf Ohlfeldt. 

Satsning på PayExpress möter ett växande behov på en marknad där betalningstiderna blir allt längre, hos stora företag såväl som medelstora.  

– De stora köparna av våra tjänster är ofta börsbolag eller private equity-ägda som arbetar med att optimera sitt rörelsekapital, där ett sätt att frigöra kapital är att förlänga betalningstiderna, säger Ulf Ohlfeldt. 

På andra sidan finns konsulterna som kan drabbas av att betalningsvillkoren skjuts upp från 30, till 60 och ibland ända upp till 180 dagar. Det kan skapa likviditetsproblem när löner, skatter och andra löpande utgifter fortfarande måste betalas regelbundet. Utmaningen är inte ny men flera rapporter larmar om att problemet med långa betalningstider växer. Redan 2019 konstaterade Bolagsverket och Tillväxtverket i en gemensam rapport att problemet att få betalt i tid skapar pressade finansiella situationer i många bolag. 

En vanlig kritik är att de stora företagen, genom att förlänga betalningstiderna, i praktiken pressar de mindre underleverantörerna att agera bank. Kredithanteringsföretaget Intrum konstaterar i sin senaste sammanställning European Payment Report 2021 att 49 procent av företagen i Sverige har accepterat längre betalningstider än vad de är bekväma med – eftersom de inte ville förstöra sina kundrelationer.  

– Med PayExpress kan vi stötta våra konsulter och ge dem en tydlig finansiell prognos. Vi ser till att de får betalt och i tid, vilket skapar trygghet och gör att de kan lägga fokus på sin kärnaffär, säger han. 

Ulf Ohlfeldt kommer närmast från rollen som nyförsäljningschef på kredithanteringsbolaget Lowell och har bred erfarenhet inom special- och rörelsekapitalfinansiering från sin tid på Nordea. Allt fler bolag och finansinstitut erbjuder factoring och olika lösningar för fakturakrediter, konstaterar han. Men varken banker eller finansbolag har samma flexibilitet eller smidiga lösning som Ework och PayExpress. 

– Den etablerade relation vi redan har med våra kunder och konsulter ger oss andra förhandlingsmöjligheter. Vi vet att de betalar och har därmed inte samma exponering för kreditförluster, vilket också påverkar priset, säger Ulf Ohlfeldt. 

Dessutom är det väldigt enkelt att koppla på PayExpress till den betalservice alla konsulter redan använder för att fakturera de uppdrag de fått genom Ework.  

– Vårt syfte är inte att maximera vinst på våra kapitaltjänster utan att stärka vårt erbjudande för att möta upp ett behov som ingen annan täcker och som finns bland våra kunder och konsulter. Tanken är att i PayExpress även lägga till andra tjänster som är viktiga för våra kunder och konsulter. 

Valutarisker är en del. Eworks konsulter jobbar i en global miljö där de själva, liksom de företag de arbetar för, ofta har en geografisk hemvist utanför Sveriges gränser. Genom PayExpress kan konsulterna få hjälp att mitigera sina valutarisker genom att exempelvis välja att fakturera i den egna valutan i stället för den lokala.  

– Vi ser också ett behov av branschanpassade försäkringslösningar och håller därför på att utveckla erbjudanden inom ansvars- och inkomstförsäkringar. PayExpress ger oss möjlighet att bredda vårt erbjudande på flera sätt där vi tror att vi kan tillföra mervärde för våra partners, en bra och långsiktig relation till dem är förutsättningen för hela vår verksamhet, säger Ulf Ohlfeldt.

Corporate PayExpress attraktivt för båda parter

Corporate PayExpress attraktivt för båda parter

Med Corporate PayExpress vänder sig Ework även till köparna av konsulttjänster. Den nyutvecklade finansieringstjänsten skräddarsys tillsammans med köparna för att möta deras behov av att förlänga sina betalningsvillkor. Resultatet är ett integrerat betalningssystem med attraktiva betalningsvillkor för båda parter. Köparen får förlängd betalningstid och konsulten får betalt snabbare – utan krånglig implementation och administration till attraktiva villkor. I Corporate PayExpress frigör vi kapital för både köpare och konsult vilket skapar ett mervärde att arbeta tillsammans med oss på Ework, säger Ulf Ohlfeldt Head of PayExpress.

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare