En motor i tillväxten

Kundmöte: Aurobay

En motor i tillväxten

För att kunna växa snabbt är Aurobay beroende av konsulter och behov uppstår ofta med kort varsel. Lösningen från Ework möter varje krav och gör bolaget redo för framtiden.

Den svensk-kinesiska motortillverkaren Aurobay står inför en dubbel utmaning. Aurobay ska växa inom ett extremt dynamiskt teknikområde – motorer och drivlinor till fordon, och samtidigt stöps stora delar av den egna verksamheten om. Fram till sommaren 2021 var Aurobay en del av Volvo Cars. Nu står företaget på egna ben och befinner sig precis i början av en ambitiös tillväxtresa. 

Aurobays innovationsförmåga är helt avgörande för att nå framgång. I Europa, USA och på många asiatiska marknader ökar efterfrågan på elbilar snabbt. I andra länder, där tillgången på grön el är begränsad och infrastruktur för laddning av elbilar kräver mer tid, fortsätter efterfrågan på förbränningsmotorer och hybrider att öka. 

Aurobay investerar betydande resurser i att utveckla motorer för alternativa bränslen, och även hybridlösningar där eldrift ingår som en komponent. Förra året tillverkade Aurobay omkring 750 000 enheter i fabrikerna i Skövde och Zhangjiakou i Kina. Av dessa var cirka 120 000 elmotorer.

Henrik Ohlén, Aurobay (till vänster) och Erik Degerman, Ework (till höger), på plats hos Uni3 by Geely i Göteborg.
Henrik Ohlén, Aurobay (till vänster) och Erik Degerman, Ework (till höger), på plats hos Uni3 by Geely i Göteborg. 

Som en startup

Trots att motortillverkningen i Skövde varit igång sedan 1907 påminner verksamheten om en startup. Och det är också ett epitet som Henrik Ohlén väljer för att beskriva Aurobay i dag. Han var tidigare ansvarig för konsultverksamheten på Volvo Cars och arbetar nu på Aurobays HR-avdelning, bland annat med att hitta och upphandla nödvändiga system för verksamheten. 

– I vissa avseenden är vi faktiskt lite som ett startup-bolag. Även om det faktum att vi har 2 000 medarbetare och en affärsmässigt robust verksamhet redan från start inte riktigt matchar den bilden.  

Merparten av de 2 000 medarbetarna finns i motorfabriken i Skövde, resten på kontoret i Göteborg. Utöver det stora behovet av utveckling delar de också något annat med många startup-bolag, nämligen behovet av snabb tillväxt. Medan det tidigare räckte att utveckla och leverera motorer till Volvo behöver de nu hitta även andra kunder. Eller kanske framför allt andra kunder, eftersom Volvo-bilar enligt ägaren Geely ska vara helt eldrivna från 2030.  

– För att vår verksamhet ska fungera affärsmässigt behöver vi nå höga volymer. Det är förstås inte unikt för oss, men likväl något som ställer andra krav på verksamheten jämfört med tidigare när vi var en del av Volvo Cars. 

Två krav som Henrik Ohlén och hans kollegor identifierade var en hög grad av flexibilitet och snabbhet. Att verksamheten fortsatt skulle vara delvis beroende av tjänstemannakonsulter var självklart. Med tanke på de nya förutsättningarna skulle dessutom andelen konsulter rimligen öka.

Aurobay
Den svensk-kinesiska motortillverkaren Aurobay står inför en dubbel utmaning. Aurobay ska växa inom ett extremt dynamiskt teknikområde – motorer och drivlinor till fordon, och samtidigt stöps stora delar av den egna verksamheten om.

I vissa avseenden är vi faktiskt lite som ett startup-bolag. Även om det faktum att vi har 2 000 medarbetare och en affärsmässigt robust verksamhet redan från start inte riktigt matchar den bilden. Henrik Ohlén, Aurobay.

Ingen egen konsulthantering

Bolagets förhållandevis blygsamma storlek innebär också att hanteringen av konsulter inte kan skötas av dem själva. Det skulle bli för tungrott och drabba lönsamheten, förklarar Henrik Ohlén.  

Därför beslöt ledningen att lägga ut allt som hade med konsultdelen att göra. Från att hitta och matcha konsulter till att leverera verktyg för hantering av dem i verksamheten. Vilken leverantör de skulle välja för detta var långt ifrån klart. Den de hade använt sedan tidigare mötte inte kraven, varför en upphandling inleddes. 

– När vi utvärderade buden stack Ework inte omedelbart ut från de övriga, men ju mer vi hade med dem att göra desto enklare blev det att välja, berättar Henrik Ohlén. 

Han lyfter inte i första hand funktioner och tjänster som avgörande för valet, som alltså föll på Ework. I stället riktar han ljuset mot det där som så många talar om och värdesätter, men som ofta felar. Engagemang och bemötande i samarbetet. Den dagliga kommunikationen och viljan från leverantörens håll att lösa situationer.  

– Det fungerar ofta i början av en leverantörsrelation, men Ework har lyckats fortsätta på samma sätt, vilket märks exempelvis genom sådana enkla saker som att de är snabba med att svara på mejl och tillgängliga på telefon.

Henrik Ohlén beskriver Verama som intuitivt och förklarar att de har valt att optimera det för snabbhet och flexibilitet.
Henrik Ohlén beskriver Verama som intuitivt och förklarar att de har valt att optimera det för snabbhet och flexibilitet.

Intuitivt och snabbt

Lyhördhet är ett begrepp som dyker upp ofta när han beskriver arbetet med att införa Eworks system eller portal för hela konsulthanteringen, Verama. Det går att anpassa i detalj för varje kund så att verktyget följer deras befintliga eller önskade processer, snarare än att arbetssätt ska behöva anpassas efter verktyget.  

– Just det var helt nödvändigt för oss. Vi måste vara extremt snabbfotade och kan inte tyngas ned av system som är omständliga eller svåra att lära sig och att använda. 

Henrik Ohlén beskriver Verama som intuitivt och förklarar att de har valt att optimera det för snabbhet och flexibilitet, vilket bland annat innebär att de har få godkännandesteg. När en chef identifierar ett konsultbehov lägger han eller hon in en förfrågan i Verama, som sedan hanteras av Ework. En kort tid senare får chefen ett antal förslag från dem på lämpliga konsulter, och har själv mandat att välja den han eller hon bedömer som mest lämpad för uppdraget. 

När konsulten väl har kommit ombord i bolaget sköter han eller hon också sin tidrapportering i verktyget, eller portalen. Att allt sker i samma system bidrar förstås till att förenkla konsulthanteringen, påpekar Henrik Ohlén.

Möter brett behov

Andelen konsulter på tjänstemannasidan hos Aurobay låg i början av 2022 runt tio procent. En ganska normal siffra för den typen av bolag. Men i takt med att verksamheten växer kommer även andelen konsulter att öka. Delvis har det att göra med hur uppdragen ser ut; det rör sig ofta om kortare åtaganden som kräver att Aurobay snabbt kan sätta in speciell kompetens, och lika snabbt frigöra den.  

– Men behovet av konsulter finns hos samtliga funktioner, inte bara inom forskning och utveckling utan också inom delar som it, inköp, finans och management. Och genom att vi använder ett och samma verktyg, och samma leverantör, för att hitta och hantera alla konsulter ser vi att vi kan behålla den snabbhet och flexibilitet som är nödvändig för oss. 

Fakta Aurobay

Fakta Aurobay

  • Verksamhet: Utveckling, produktion och försäljning av drivlinor för fordon. Verksamheten drevs tidigare i Volvo Cars.
  • Antal anställda: 2 000 (2 900 inräknat fabriken i Kina).
  • Antal konsulter på tjänstemannasidan: Cirka 10 procent, växande andel.
  • Verksamhetsorter: Skövde (fabrik, 1400 anställda) och Göteborg (600 anställda). Även fabrik i Zhangjiakou, Kina (900 anställda).
  • Samarbetet med Ework: Ework valdes främst på grund av deras höga kundförståelse och flexibilitet, samt deras kraftfulla verktyg för konsulthantering, Verama.

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare