Ework stärker sin position som marknadsledare

Vd-ord

Ework stärker sin position som marknadsledare

Under 2021 har Ework ytterligare förstärkt sin ledande position på konsultmarknaden. Kompetensförsörjningen är en av vår tids viktigaste frågor och Ework är en aktör som erbjuder konkreta lösningar. Vi fortsätter att ta marknadsandelar och en allt större andel av vår omsättning kommer från uppdrag där vi matchar konsulter mot kundens behov.

Ework är ett bolag som länge har legat mig varmt om hjärtat och som har varit en viktig partner till många av de verksamheter där jag har arbetat under de senaste decennierna. Som nytillträdd VD för Ework ser jag fram emot att få hjälpa våra kunder med en av de viktigaste utmaningarna i vår tid: att hitta rätt personer med rätt kompetens i rätt tid.

Om 2020 präglades av pandemirelaterad osäkerhet blev 2021 ett starkt återhämtningsår. Vi avslutade med ett fjärde kvartal där flera viktiga nyckeltal, som nettoomsättning och rörelseresultat, nådde rekordhöga nivåer.

Bakom framgången ligger hårt arbete och omfattande investeringar under flera år. Tack vare lång erfarenhet, effektiva tjänster och ett brett konsultnätverk med djup kompetens inom relevanta områden har vi kunnat hjälpa våra kunder med deras kompetensbehov i såväl trygga som oroliga tider.

Karin Schreil, vd, Ework
- Som nytillträdd vd för Ework ser jag fram emot att få hjälpa våra kunder med en av de viktigaste utmaningarna i vår tid: att hitta rätt personer med rätt kompetens i rätt tid. Karin Schreil, vd, Ework group.

Under pandemin, när både offentlig sektor och näringsliv tvingades ställa om till ökat distansarbete, stod vi beredda. Tack vare vår plattform Verama kan vi idag erbjuda våra kunder en mer digitaliserad process för kompetensförsörjning. Det har gjort det lättare att hitta rätt kompetens och möta de utmaningar som följer med snabba förändringar.

Kompetensbristen har varit en fokusfråga inom techsektorn under lång tid. Om bara ett par år, 2024, väntas underskottet i Sverige uppgå till 70 000 personer om inga särskilda insatser görs, enligt en kartläggning av Tech-Sverige. Vi på Ework är en del av lösningen och uppdraget är tydligt: vi ska fortsätta att attrahera talanger och arbeta för att få fler att upptäcka all kompetens vi kan förmedla.

En annan viktig aspekt av digitaliseringen är framtidens arbetssätt. Hur och varifrån ska vi jobba? Och hur ska både arbetsgivare och arbetskraft på bästa sätt anpassa sig efter nya förutsättningar? Även här ligger vi på Ework långt framme. Digitaliseringen har accelererats med flera år sedan det första coronautbrottet och vi märker ett ökat intresse för att arbeta mer fristående och på distans. Det är en trend på arbetsmarknaden som syns i flera delar av världen. Många väljer i dag uppdragsgivare efter de förutsättningarna. Det skapar en möjlighet för oss och våra kunder att ta in konsulter från andra länder på ett helt annat sätt än tidigare. Arbetsförhållandena under pandemin har visat att det fungerar väldigt väl.

Under det fjärde kvartalet gjorde vi en stor insats för att öka vår synlighet på marknaden, vilket resulterade i att ett rekordstort antal konsulter registrerade sig i Veramas portal. Karin Schreil, vd, Ework group.

En viktig pusselbit i arbetet med att fördjupa våra kundrelationer utgörs av plattformen Verama, som lanserades 2020. I Verama kan köpare upphandla konsulter från tusentals olika konsultbolag samtidigt som konsultbolagen får tillgång till uppdragsförfrågningar från många olika köpare på en och samma plats. Under det fjärde kvartalet gjorde vi en stor insats för att öka vår synlighet på marknaden, vilket resulterade i att ett rekordstort antal konsulter registrerade sig i Veramas portal.

Vi har idag fler konsulter än någonsin hos våra kunder. Under det fjärde kvartalet nådde vi 11 827 konsulter i uppdrag, vilket är nästan 1 800 fler än 2020. Efterfrågan på kompetens är enorm inom våra tre fokusområden IT, tech och R&D. När världen öppnade upp igen efter pandemin upplevde vi en boom. Många projekt och initiativ som våra kunder hade tvingats pausa kunde nu starta upp igen med full kraft.

En allt större andel av vår omsättning kommer från uppdrag där vi matchar konsulter mot behov. Här gör Ework en större arbetsinsats och levererar ett högre värde till kundens verksamhet. Nästa steg blir att i större utsträckning agera inköpsavdelning åt kunden. Det innebär att vi tar det fulla ansvaret för sourcing, kontraktering, uppföljning och optimering av både utpekade konsulter och konsulter som vi matchar mot behov.

Vårt mål är att våra kunder ska se Ework som en partner och en möjliggörare, där utgångspunkten är verksamhetens behov. Kunderna ska kunna luta sig mot oss i såväl goda som mindre goda tider. Ett tydligt exempel på ett sådant partnerskap är det vi har med snabbväxande WirelessCar, där vi jobbar både strategiskt och operativt med att säkerställa deras kompetensförsörjning. Vi har nyligen inlett ett samarbete med Northvolt, som också växer snabbt och står inför liknande utmaningar som WirelessCar.

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och effektiva tjänster med digitaliseringens fördelar ser vi goda möjligheter till fortsatt tillväxt och skalbarhet i vår kärnaffär. Jag har goda förhoppningar om att vi kommer att växa oss ännu starkare under 2022 och redovisa en förbättrad lönsamhet i slutet av året. 

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare