Ser fram emot expansion

Kundmöte: Aurobay

Ser fram emot expansion

Samarbetet med Aurobay är lite bredare, lite tuffare än andra samarbeten. Det säger Erik Degerman på Ework. ”Det gör att vi stärker vårt erbjudande och tar betydande steg i vår egen utveckling.”

Aurobay är inte riktigt som andra kunder. Deras krav är lite vassare och omfattningen av avtalet med dem lite större jämfört med de flesta andra samarbeten. Erik Degerman, kundansvarig på Ework, är påtagligt entusiastisk. Han pekar särskilt på det faktum att samarbetet med Aurobay innefattar flera delar av Eworks totala erbjudande. 

– Det innebär att vi har hand om hela deras konsulthantering på tjänstemannasidan, från att hitta lämpliga kandidater i vårt omfattande nätverk, matcha fram lämpliga individer och sedan löpande sköta hanteringen av dem under uppdraget genom Verama VMS, förklarar han. 

Avtalet är inte inriktat mot något särskilt segment av konsulter, utan täcker hela spektrat – från mekanik och it till management. Erik medger att det bidrar till att göra avtalet ”lite mer utmanande än vanligt”, men att det är i utmanande sammanhang som Ework trivs, tillför värde och utvecklas som mest. 

Något annat som präglar samarbetet är Aurobays ambitioner och möjligheter att växa, nu när de är fristående från Volvo Cars. Henrik Ohlén, konsultansvarig på Aurobay, konstaterar att en expansion kommer att driva upp konsultbehovet och även öka andelen konsulter. 

Erik Degerman, kundansvarig, Ework.
Erik Degerman, kundansvarig, Ework.

– Det passar oss förstås utmärkt och vi ser fram emot en sådan utveckling. En av våra styrkor är ju att hitta rätt konsult till rätt uppdrag – även när tiden är knapp, säger Erik.  

Ett av skälen till att Aurobay valde Ework var verktyget för hanteringen av konsulterna, Verama. Det täcker hela kedjan från det att ett konsultbehov uppstår, via urval och onboarding till löpande uppdragshantering och slutligen uppdragets avslut.  

De uppskattade såväl den höga grad av anpassning som kunde göras, till enkelheten i användningen för såväl chefer som konsulter, enligt konsultansvarige Henrik Ohlén. 

– Det är förstås särskilt roligt att få det kvittot på Verama, eftersom vi från början har lagt mycket kraft på att utforma plattformen utifrån kundens varierande behov. Och det är förstås ett utvecklingsarbete som fortlöper, då vi tror att just det verktyget – som ju används av både chefer och konsulter – är en nyckel till en effektiv konsulthantering. 

Aurobay är ännu i startfasen av sin nya, självständiga tillvaro och har högt satta mål. Ework ser fram emot att vara med på hela resan.

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare