Verama – Den nya mötesplatsen

Verama

Verama – Den nya mötesplatsen

Verama har etablerat sig som den nya mötesplatsen för köpare och säljare av konsulttjänster. Allt fler aktörer ser också fördelarna med Verama VMS för effektivare inköp och hantering av konsulttjänster.

Med Verama som lanserades 2020 vill Ework erbjuda en oberoende marknadsportal för konsultmarknadens aktörer. Här kan köpare annonsera nya uppdrag och säljare hitta uppdrag som passar deras specifika kompetens – oavsett om de valt att jobba med Ework som konsultleverantör eller inte. Verama skiljer sig från andra konsultportaler genom att plattformen samlar uppdrag från flera köpare på en gemensam marknadsplats för hela konsultsektorn. Det ger en unik överblick över marknadens olika behov. 

– Det har saknats en gemensam infrastruktur och plats där alla säljare och köpare kan hitta varandra. Det har heller inte funnits effektiva samarbetsverktyg. Verama är vårt sätt att möta det behovet, säger Daniel Asvelius, CDO på Ework Group. 

Det växande antalet användare visar att Verama lyckats positionera sig som den nya mötesplatsen för professionella tjänster. Återkopplingen har varit mycket positiv. Gränssnittet upplevs som både snyggt, tekniskt bra och lätt att använda.

– Att lansera plattformen rent tekniskt är en del. Det är en helt annan sak att attrahera användare och skapa mervärde så att man väljer att vara aktiv på Verama. Den ökade närvaron visar att vi lyckats, säger Daniel Asvelius.  

Employer branding en nyhet 

Nytt på Verama är möjligheten för kunder att positionera sig genom employer branding. 

– På en marknad där efterfrågan är högre än utbudet har köparna av konsulttjänster insett hur viktigt det är att attrahera konsulter med rätt kompetens, säger Daniel Asvelius. 

Det räcker inte längre med en kravlista för att få en framgångsrik matchning. 

– Därför har vi tillsamman med våra kunder tagit fram något som kan liknas vid företagssidor som gör det möjligt för företagen att sälja in både sig själva och de uppdrag som de söker konsulter för, säger han. 

Verama

Profilering ger fler sökande  

Företag som profilerar sig och beskriver de tjänster de söker, lockar till sig betydligt fler ansökningar än motsvarande kunder som väljer att vara anonyma. Det visar att konsulter generellt sett uppskattar transparensen kring både kund och uppdrag, vilket också bekräftas i Eworks årliga kundnöjdhetsenkät. I 2021 års undersökning rankas just transparens högt av de tillfrågade konsulterna. 

Daniel Asvelius får ofta frågan varför Ework satsar på en plattform som Verama där det är kostnadsfritt för konsulter och konsultbolag att registrera sig.  

– Plattformen understödjer Eworks traditionella affär genom att ge tillgång till ett större konsultnätverk, samtidigt som den lägger grunden för smarta tilläggstjänster, säger Daniel Asvelius.

Effektiv leverantörshantering med Verama VMS

Ett tydligt exempel på framgångsrik tilläggsförsäljning är Verama VMS (Vendor Management System) som precis som namnet antyder är ett leverantörshanteringssystem. Fast Verama VMS är lite mer än så. Daniel Asvelius beskriver det som en korsning mellan ett inköps- och ett HR-system. Verama VMS knyter ihop de båda delarna för att specifikt fungera för konsulttjänster och ge överblick över arbetstimmar, kostnader, ramavtal och allt övrigt förknippat med uppdraget – oavsett i vilket land verksamheten finns. Ework har flera kunder som började med att implementera systemet i ett land som nu tittar på utrullning i flera länder där de har verksamhet. 

– En viktig anledning till att de väljer Verama VMS är att de kan arbeta i ett och samma system oavsett om de har verksamhet i ett eller tio länder, eller anlitar tio eller 1000 konsulter, säger Daniel Asvelius.  

Samlar unik marknadsinformation  

Andra mervärden är att den data som samlas in kan ge unik marknadsinformation. Att samla flera aktörer på samma ställe generar viktig information och ger en bild av hur marknaden ser ut både på kund- och på leverantörsidan. Många konsultbolag är intresserade av att se om de tar rätt betalt, om det är läge att anställa fler, hur efterfrågan på vissa kompetenser ser ut – kort sagt allt som kan underlätta olika typer av beslutsfattande, förklarar Daniel Asvelius. Målet är att i framtiden kunna samla och dela den värdefulla information som genereras.   

– Ju fler som använder Verama desto bättre blir tjänsten, både som insamlare av värdefull marknadsinformation och som marknadsplats. Därför känns det riktigt bra att allt fler ser nyttan i en gemensam plattform för konsultsektorns aktörer, säger Daniel Asvelius. 

Scanna QR-koden nedan med kameran i din mobil för att ladda ned Verama till din telefon.

Apple App Store
Google Play


Detta är Verama

Detta är Verama

Verama gör det möjligt för konsultköpare och konsultmäklare att upphandla konsulter från tusentals olika konsultbolag samtidigt som konsultbolagen får tillgång till uppdragsförfrågningar från flera olika köpare på en och samma plats.

Detta är Verama VMS

Verama VMS är ett leverantörshanteringssystem speciellt framtaget för att hantera konsultleverantörer. Systemet är integrerat med Verama och ger konsultköpare möjlighet att hantera sina konsultavrop på ett strukturerat sätt oavsett om de väljer att jobba med ramavtalsleverantörer eller den öppna konsultmarknaden. 

Verama i siffror

  • 500 000 visningar av uppdrag hanteras på Verama varje månad.
  • 100 000 uppdragsansökningar sedan lanseringen vid årsskiftet 2021/2022.
  • 300 nya användare – ofta fler – varje vecka.
  • 100 nya konsultbolag registrerade varje vecka.

Vi matchar konsulter med uppdragsgivare